miércoles

Silenci... 
paraules soltes enmig del no res..
. transparencia intacte...
 i
 una fotografia a l'estanteria que sense cap mot diu:
 records de família....